Умови вступу

Друк

Умови вступу до ліцею

До Київського професійного будівельного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах мають повну чи базову загальну середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти при вступі до ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Особи та іноземці без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийом до ліцею проводиться без вступних випробувань.

У разі, коли на одне місце для зарахування в ліцей претендують дві і більше особи, перевага надається абітурієнтам, у яких середній бал документа про освіту вище. При однаковому середньому балі документа про освіту, перевага надається абітурієнтам, які мають первинні професійні навички, підтверджені відповідними свідоцтвами та грамотами.

Зараховуються до ліцею поза конкурсом: