Умови вступу

Друк

Умови вступу до ліцею

До Київського професійного будівельного ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах мають повну чи базову загальну середню освіту, або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти при вступі до ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Особи та іноземці без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Прийом до ліцею проводиться без вступних випробувань.

У разі, коли на одне місце для зарахування в ліцей претендують дві і більше особи, перевага надається абітурієнтам, у яких середній бал документа про освіту вище. При однаковому середньому балі документа про освіту, перевага надається абітурієнтам, які мають первинні професійні навички, підтверджені відповідними свідоцтвами та грамотами.

Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

  • діти-сироти та діти, що залишилися без піклування батьків;
  • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
  • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією.

    Першочергово зараховуються за рівних умов:

  • особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
  • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають копію виписки з Наказу про те, що батько або мати визнані такими, що загинули при виконанні службових обов'язків;
  • випускники старшої середньої загальноосвітньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
  • випускники основної середньої загальноосвітньої школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.
Авторські права 2023 © Київський професійний будівельний ліцей - КПБЛ. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.

Освіта в Україні

Blue joomla theme by Template Joomla