Увага! Освітній процес під час карантину

Друк

‒ дотримання заборони проведення освітніх, культурних, спортивних та інших масових заходів та відвідування закладів освіти її здобувачами;

‒ проведення інформування здобувачів освіти та працівників щодо заходів профілактики, проявів хвороби та дій у випадку захворювання;

‒ проведення у закладах освіти профілактичних та дезінфекційних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19;

‒ відтермінування проведення атестації працівників закладів освіти та проведення засідань відповідних атестаційних комісій;

‒ режим підвищеної готовності підсистеми навчання здобувачів освіти та працівників діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до підпункту 2 пункту 13 Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2016 року № 1400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2016 року № 1623/29752;

‒ виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками закладів освіти з іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, наукової тощо) (крім закладів дошкільної, позашкільної освіти та установ освіти);

‒ запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників закладів освіти відповідно до Методичних рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359.

Для ефективної організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання рекомендуємо:

1. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

1.1. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

1.2. Обрати єдину стратегію щодо ефективного забезпечення проведення навчальних занять за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

1.3. Забезпечити необхідні умови щодо організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання та контроль їх реалізацією. 

1.4. Дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України у зв’язку з посиленням обмежень під час карантину для усіх учасників освітнього процесу.

1.5. Розробити заходи з контролю за педагогічними працівниками закладу освіти, яким встановлено гнучкий та/або дистанційний режим роботи. 

1.6. Якщо педагогічні працівники закладу освіти працюють за гнучким режимом роботи – сприяти зменшенню скупченості людей.

1.7. Забезпечити організацію навчання та створити необхідні умови (за потреби) для учнів, які залишились проживати у гуртожитку. Якщо у цих учнів відсутні сучасні засоби комунікацій – відшукати шляхи вирішення цих питань.

2. Заступникам директора закладів професійної (професійно-технічної) освіти:

2.1. Скласти розклад освітнього процесу із урахуванням того, щоб здобувачі освіти мали змогу максимально опанувати та засвоїти теоретичний матеріал.

2.2. Внесення змін до робочих навчальних планів шляхом ущільнення виробничого навчання та виробничої практики за рахунок професійно-практичної підготовки – після офіційного оголошення про завершення терміну карантину.

2.3. Налагодити результативну комунікацію з кожним педагогічним працівником, особливо із педагогами професійно-теоретичної підготовки.

2.4. Сприяти організаційній діяльності щодо звітування педагогічних працівників за проведену роботу (за потреби).

2.5. Сприяти використанню сучасних платформ та сервісів для дистанційного навчання (хмарні сервіси, Google Class room, OneDrive, Office 365, Moodle, професійні блоги педагогічних працівників, сайт закладу освіти тощо).

2.6. У своїй роботі рекомендуємо керуватися Законом України «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року № 703/23235; наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 761 «Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року № 923/2736; листом Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 року № 1/9-62 «Щодо організації навчального процесу».

3. Класним керівникам навчальних груп:

3.1. Тримати постійний зв’язок із учнями щодо питань їх особистого стану здоров’я, карантину та важливості у самоізоляції.

3.2. Згуртувати учнів щодо необхідності у навчанні, постійно їх інформувати з питань освітнього процесу.

3.3. Мотивувати їх до самопізнання та самостійного пошуку необхідної навчальної інформації. 

3.4. Сприяти проведенню виховної роботи шляхом використання дистанційних каналів комунікації (viber, telegram, використання електронної пошти тощо).

4. Педагогічним працівникам:

4.1. Сприяти організації онлайн-зустрічі зі своїми учнями шляхом обрання зручної платформи для онлайн-спілкування (раз на тиждень, заздалегідь попередивши їх про дату та час підключення).

4.2.Встановити конкретні дати (дедлайн) для надання виконаних робіт та завдань (наприклад: п’ятниця ‒ до 16.00 год). 

4.3. Налагодження зворотного зв’язку із учнями з питань незрозумілого виконання завдань під час опанування навчали матеріалом.

4.4. Домовленість із учнями про форму подання виконаних завдань та забезпечення ведення моніторингу оцінювання їх навчальних досягнень.

4.5. Для організації освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання рекомендуємо використовувати: 

‒ організація обміну інформації: https://demo.bigbluebutton.org/gl

‒ каталог електронних освітніх ресурсів для учнів та вчителів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: https://urok.ippo.kubg.edu.ua

‒ організація проведення конференцій, вебінарів: https://www.webex.com/

https://zoom.us/

‒ створення блогів, сайтів: blogger.com; https://sites.google.com/

‒ використання дистанційних платформ: https://moodlecloud.com/; edmodo; G Suite for Education

‒ використання відкритих електронних ресурсів Київського університету імені Бориса Грінченка: https://vo.ippo.kubg.edu.ua

‒ використання безкоштовних платформ для проведення онлайн зустрічей: Pruffme; MyOwnConference

‒ для створення вправ на закріплення за допомогою онлайн сервісів: web.pen.com.ua

‒ створення завдань для закріплення вивченого матеріалу: disted.edu.vn.ua; LearningApps.org

‒ створення ментальних карт: www.coggle.it;  www.xmind.net; www.bubbl.us; www.mindup.com

‒ створення платформи для дистанційної перевірки знань учнів: Google Forms, OnlineTestPad, MYTEST, МАЙСТЕР-ТЕСТ, PROFROFS, QUIZLET, ClassMarket; Kahoot та ClassTime (тільки в режимі онлайн)

‒ платформи для підготовки до ЗНО: Prometheus, EdEra, ZNOUA, Be Smart від EDUGET, освітня студія «Без оцінок», «Знання онлайн», ЗНО-ОНЛАЙН, Тест ЗНО, ЗНО Клуб

‒ гейміфікована платформа з навчальними онлайн-курсами, тестами та вібінарами для підготовки до ЗНО: https://ilearn.org.ua

‒ електронне навчання: mozaik education

‒ ресурси для навчання педагогічних працівників під час карантину: PROMETHEUS (https://prometheus.org.ua), EDERA (https://www.ed-era.com), освітній проєкт «На урок» (https://naurok.com.ua), інформаційно-освітній проєкт «ВСЕОСВІТА» (https://vseosvita), дистанційна академія (https://osnova.d-aсademy.com.ua/), Дія. Цифрова освіта (https://osvita.diia.gov.ua/), MCFR Цифрове видавництво (https://naseminar com ua/), Coursera (https://ru.coursera.org/), Освіта НОВА (https://osvitanova.com.ua/), електронні засоби навчання (http://www.znanius.com/).

Також, звертаємо увагу, що наказ Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2020 року №392 «Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів» втратив чинність.

F:\Юлія\Робочі документи\Листи НМК\для листів.jpg

ДиректорМикола НАТЕСА

Ірина Павлюк 272 01 92

Авторські права 2023 © Київський професійний будівельний ліцей - КПБЛ. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.

Освіта в Україні

Blue joomla theme by Template Joomla