Законодавство

Друк

Закон України "Про освіту"

 

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

{ У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 }


Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про вищу освіту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 1004-IV ( 1004-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, N 2, ст.9
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 }

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 14-рп/2004 ( v014p710-04 ) від 07.07.2004 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3074-IV ( 3074-15 ) від 04.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.72
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 506-V ( 506-16 ) від 20.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.83 }


Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.

Закон України "Про дошкільну освіту"

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про дошкільну освіту

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.

Закон України "Про позашкільну освіту"

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про позашкільну освіту

( Додатково див. Закон
№ 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає державну політику у сфері позашкільної освіти, її правові, соціально-економічні, а також організаційні, освітні та виховні засади.

Про охорону дитинства

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 30, ст.142 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3109-III ( 3109-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.232
№ 177-IV ( 177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347
№ 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
№ 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
№ 1410-IV ( 1410-15 ) від 03.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.251
№ 2304-IV ( 2304-15 ) від 11.01.2005, ВВР, 2005, № 6, ст.144
№ 2353-IV ( 2353-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.191
№ 2414-IV ( 2414-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.202
№ 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )

Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 16, ст.200 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 797-XII ( 797-12 ) від 28.02.91, ВВР, 1991, N 16, ст.201 }

{ В редакції Закону
N 2001-XII ( 2001-12 ) від 19.12.91, ВВР, 1992, N 13, ст.178 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2532-XII ( 2532-12 ) від 01.07.92, ВВР, 1992, N 37, ст.543
Декретами
N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст.76
N 29-93 від 26.03.93, ВВР, 1993, N 20, ст.217
N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281
Законами
N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
N 3285-XII ( 3285-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.305
N 3328-XII ( 3328-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.343
N 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.111
N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71
N 230/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.162
N 581/96-ВР від 11.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 45
N 404/97-ВР від 27.06.97, ВВР, 1997, N 33, ст. 207
N 796/97-ВР від 30.12.97, ВВР, 1998, N 21, ст. 109
N 378-XIV ( 378-14 ) від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.59
N 563-XIV ( 563-14 ) від 25.03.99, ВВР, 1999, N 19, ст.174
N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 }

{ Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 12-рп/2000 ( v012p710-00 ) від 25.10.2000}

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 2399-III ( 2399-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.134
N 2400-III ( 2400-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 30, ст.140
N 2638-III ( 2638-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 44. ст.230
N 3054-III ( 3054-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.199
N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 10-11, ст.87
N 1767-IV ( 1767-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.445
N 2321-IV ( 2321-15 ) від 12.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.181
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259
N 2603-IV ( 2603-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 25, ст.338
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.18
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.199
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.485
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007}

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року
N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.232 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008}Чорнобильська катастрофа торкнулася долі мільйонів людей. У багатьох регіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні та економічні умови. Україну оголошено зоною екологічного лиха. Створення системи надійного захисту людей від наслідків Чорнобильської катастрофи потребує залучення значних фінансових, матеріальних та наукових ресурсів.

Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я та створює єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій, умов проживання і трудової діяльності на них, соціального захисту потерпілого населення. ( Преамбулу доповнено абзацом другим згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96)

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 45, ст.425 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3552-XII ( 3552-12 ) від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 458/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.329
N 488/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 1, ст. 1
N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98, ВВР, 1999, N 24, ст.209
N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.342
N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.106
N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.263
N 231-IV ( 231-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.379
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 760-IV ( 760-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.245
N 968-IV ( 968-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.359
N 1109-IV ( 1109-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.52
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1219-IV ( 1219-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.106
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1770-IV ( 1770-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.450
N 2010-IV ( 2010-15 ) від 10.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.19
N 2202-IV ( 2202-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.98
N 2212-IV ( 2212-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.101
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.120
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.185
N 2458-IV ( 2458-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.262
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 2878-IV ( 2878-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.564
N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.52
N 3174-IV ( 3174-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 22, ст.181
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11, ст.96
N 3505-IV ( 3505-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.281
N 186-V ( 186-16 ) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 47, ст.461
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 727-V ( 727-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.295
N 818-V ( 818-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.341 }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }

{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.

Тризуб - малий герб УкраїниЗАКОН УКРАЇНИ

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.161 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3930-XII ( 3930-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 23, ст.162 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 13, ст.66
N 177-IV ( 177-15 ) від 26.09.2002, ВВР, 2002, N 46, ст.347
N 506-IV ( 506-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 16, ст.117
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 1277-IV ( 1277-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст.143
Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446
Законом
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442 }

{ У назві та тексті Закону слова "іноземці" і "іноземні громадяни" в усіх відмінках замінено відповідно словами "іноземці та особи без громадянства" і "іноземці" у відповідному відмінку згідно із Законом N 506-IV ( 506-15 ) від 06.02.2003 }Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом в Україну або виїздом з України. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 506-IV ( 506-15 ) від 06.02.2003 )

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Тризуб - малий герб України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, N6, ст.147 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194}

{ У тексті Закону слова "у справах неповнолітніх" замінено словами "у справах дітей" згідно із Законом N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 }Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства.

 

Читати далі Постанова "Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики" →

 

Наказ "Про затвердження Положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України"


Тризуб - малий герб України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З 
18.04.2006 N 304 
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
7 липня 2006 р.
  за N 806/12680

  Про затвердження Положення про порядок  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України

На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про охорону праці" ( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, 
організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (далі - Положення), що додається.

2. Надрукувати це Положення в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам (директорам) вищих навчальних закладів, керівникам підприємств, організацій, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, запровадити в дію це Положення.

 Читати далі  Наказ "Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України"  →  

Авторські права 2023 © Київський професійний будівельний ліцей - КПБЛ. Усі права захищені.
Joomla! — безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU Загальна Публічна Ліцензія.
2006-2013 © Український переклад Joomla! Україна.

Освіта в Україні

Blue joomla theme by Template Joomla